(IGBC 2017) Green Retrofitting of Hospital Buildings in China / Di Yanqiang

Di Yanqiang / Director, China Academy of Building Research

Green Retrofitting of Hospital Buildings in China / Di Yanqiang

 

[ IGBC 2017 / Presentations ]